Home   Voda

Voda

U poslednjih nekoliko godina, tržište vode (proizvodnja, prerada, transport i distribucija vode, otpadne vode, kanalizacija) u Srbiji se u velikoj meri preorjentisalo na polietilen, te smo i u ovom segmentu zauzeli jake pozicije i imamo veoma dobru saradnju sa velikim brojem kompanija – javnih komunalnih preduzeća, trgovačkih i izvođačkih kompanija. Pored standardne ponude PE fitinga za sučeono i elektrofuziono zavarivanje i PP fitinga za mehaničko spajanje, mašina i alata, u ovom segmentu od kraja 2012. godine nudimo i izuzetno kvalitetne i precizne ultrasonične merače protoka, kao i širok opseg prirubničkih zasuna.

GF PIPING SYSTEMS Wasser ist Leben

Prijavite se za
OBAVEŠTENJA
+