Home   Servis

Servis

S obzirom na uslove rada mašina za elektrofuziono i sučeono zavarivanje, koji uopšte ne spadaju u lagane, osnovna preporuka svim našim kupcima je da mašine za elektrofuziono zavarivanje jednom godišnje servisiraju/izbaždare.

Upravo u tu svrhu, u sklopu JP SRBIJAGAS, Pogon MERENJE I REGULACIJA u Novom Sadu postoji ovlašćen (sertifikovan) servis +GF+ mašina u kome rade licencirani serviseri, obučeni u kompaniji +GF+. Pored redovnog servisiranja/baždarenja elektrofuzionih mašina, ovaj servis je kompletno opremljen za popravke svih vrsta +GF+ mašina za zavarivanje, a snabdeven je zavidnom količinom rezervnog materijala.

Ukoliko, pak, mašinu nije moguće popraviti u nekom razumnom periodu, kod nas u DOO POLIETILENSKI SISTEMI možete dobiti rezervnu mašinu za period dok se Vaša ne popravi.

Servis je osnovan 2003. godine i svake godine kroz njega svake godine prođe veliki broj elektrofuzionih i sučeonih +GF+ mašina.


Kontakt:
JP SRBIJAGAS, Pogon MERENJE I REGULACIJA

Put Šajkaškog odreda 3, 21000 Novi Sad

Kontak osobe: + 381 64 888 31 96 (Pastonjicki Dragan), + 381 64 888 34 14 (Brankov Branko)

Prijavite se za
OBAVEŠTENJA
+