Home   Proizvodi   GFPS   GFPS – sučeono

GFPS – sučeono

+GF+ fitinge za sučeono zavarivanje od polietilena odlikuje visoki kvalitet, izrada u kalupima (brizganjem) – bez redukcije radnog pritiska koja se javlja kod fitinga nastalih segmentnim zavarivanjem i veliki opseg dimenzija (od d20-1200mm).

Prednosti ove vrste spajanja u odnosu na spajanje elektrofuzionim zavarivanjem je, pre svega, niža cena fitinga (jednostavnija izrada, nema bakarne žice, manji utrošak materijala), što je posebno značajno kod većih dimenzija i znatno veći opseg dimenzija (do d1200mm, na poseban zahtev moguće i do d2500mm).

Svi fitinzi za sučeono zavarivanje mogu biti izrađeni u dve varijante: SDR11 i SDR17.

Postoje i fitinzi sa kratkim nastavcima, koji su pogodni SAMO za sučeono zavarivanje.

Prijavite se za
OBAVEŠTENJA
+