Home   Proizvodi   GFPS   GFPS – PE hidranti

GFPS – PE hidranti

+GF+ hidranti za podzemnu ugradnju prestavljaju, sa tehničkog stanovišta, idealnu kombinaciju unutrašnjeg mehanizma kompanije VAG (jednog od svetskih lidera, pre svega po kvalitetu) i tela od PE, koja mu omogućava, pored male težine (samo 18kg), veliku otpornost na negativne hemijske uticaje zemlje. Posebna specifičnost naših hidranata je prisustvo integrisanog servisnog ventila, koji omogućuje ugradnju istog u hidrantske sisteme, direktno na cevovode, bez bilo kakvih međuelemenata.

 


 
Katalozi/brošure:
GF_Utility_Systems_2013_Proizvodni_program_katalog_ENG
GF_PE_Hidrant_Brosura_ENG

Video:
(u pripremi)

Prijavite se za
OBAVEŠTENJA
+