Home   Proizvodi   GFPS   GFPS – Mehanički fitinzi

GFPS – Mehanički fitinzi

Kompanija +GF+ proizvodi veliki broj tipova fitinga za mehaničko spajanje, koji se međusobno razlikuju po materijalu od kojeg su napravljeni; vrstama materijala koje mogu spajati; načinu spajanja; vrsti, pritisku i temperaturi radnog fluida...

U posebnu grupu mehaničkih fitinga spadaju proizvodi kompanije GF WAGA, koje smo posebno i predstavili u ovoj našoj prezentaciji.

Svi mehanički fitinzi +GF+ se mogu podeliti u nekoliko grupa:

„Press“ mehanički fitinzi
Liveno-gvozdeni mehanički fitinzi
Prijavite se za
OBAVEŠTENJA
+