Home   Proizvodi   GFPS   GFPS – Elektrofuzija

GFPS – Elektrofuzija

Elektrofuzioni fitinzi od polietilena koriste naprednu tehnologiju spajanja polietilenskih elemenata zagrevanjem bakarne žice integrisane u samom fitingu na temperature do 270°C.

Prednosti ove vrste spajanja u odnosu na spajanje sučeonim zavarivanjem je viši kvalitet spoja (spoj je, zbog konstrukcije fitinga, značajno izdržljiviji); kraće vreme zavarivanja + nije neophodno čekati da se jedan var ohladi da bi se pristupilo zavarivanju sledećeg; mogućnost da se ceo proces izvrši sa samo jednim rukovaocem; mogućnost zavarivanja cevi koje nisu idealno okrugle... Nedostaci (u odnosu na sučeono zavarivanje) su: viša cena fitinga za istu dimenziju, neophodna spojnica za spajanje pravih deonica, neophodna pažnja prilikom pripreme za zavarivanje (čišćenje površina cevi grebanjem i „alkoholom“)...

Svi +GF+ elektrofuzioni fitinzi su izrađeni od polietilena PE100, brizganjem u kalupima, po najvišim svetskim standardima i poseduju sve najznačajnije sertifikate za korišćenje u gasnim i vodovodnim instalacijama. Pored vrhunskog kvaliteta, opšte specifičnosti +GF+ polietilenskih fitinga za elektrofuziono zavarivanje su i:

» Zaštićena bakarna žica, sa obe strane, što doprinosi boljem kvalitetu vara zbog: nemogućnosti stvaranja oksidnog sloja (korodiranje), koji može bitno uticati na rezultat zavarivanja; nemogućnosti da se žica pokida pri transportu/postavljanju cevi u položaj za zavarivanje. Sloj polietilena preko bakarne žice sa unutrašnje strane ne utiče ni malo na kvalitet zagrevanja/zavarivanja (dokazano ispitivanjima). U elektrofuzione fitinge dimenzije od d20-63mm ugrađeni su vijci za stezanje, koji u potpunosti zamenjuju alat za stezanje prilikom zavarivanja.

» Spojnice velikih dimenzija (≥d355mm) su izrađene tzv. sistemom „pipe in pipe“, te nije potrebno vršiti predgrevanje (postupak koji se mora ponoviti i do nekoliko puta za jedno zavarivanje), što dovodi do znatnog skraćenja ukupnog vremena zavarivanja, bez negativnih posledica po kvalitet vara.

U standardni program elektrofuzionih fitinga spadaju:

Poseban deo u elektrofuzionom proizvodnom programu kompanije +GF+ PIPING SYSTEMS predstavljaju sledeći fitinzi:

Prijavite se za
OBAVEŠTENJA
+